Avaleht
Pärnumaa turismisihtkoha klaster

Pärnumaa turismisihtkoha klastrialgatus toetub Pärnumaa turismi- ja terviseettevõtete, elamust pakkuvate ettevõtete, omavalitsuste ja turismiarendusega seotud organisatsioonide koostööle, millesse on kaasatud piirkonna haridusasutused. Pärnus asub Eesti parim turismi oskusteabekeskus Tartu Ülikooli Pärnu kolledži näol, mis toetab teadmiste, koolituste ja uuringutega piirkonna turismiettevõtluse arengut.

Pärnu on kuurordina tegutsenud juba 175 aastat ja see on kujundanud Pärnu mainet ning tuntust.

Pärnumaa puhke- ja turismimajanduse edasise arengu võtmeküsimusteks on turismiasjaliste ühine arusaam maakonnast kui tervikust, tahe pakkuda aasta ringi maakonna külastajatele meeldejäävaid külastuselamusi ning teadmised ja suutlikkus koordineeritud koostöös puhke- ja turismimajandust planeerida, arendada, turundada. Eduka arengu võtmeks on hästi kavandatud ja turismiasjaliste vahel kooskõlastatud tulevikuplaanid, mille olulisimaks eelduseks on toimiv piirkonna turismiasjaliste võrgustik.

Kuurordi arendamisega on küll pidevalt tegeletud, aga Pärnumaa sihtkoha klastri algatuse tingib kõiki turismiasjalisi kaasav vähene sisuline koostöö turismipiirkonna kui terviku arendamisel.

Klastri eeltaotluses toodud Pärnumaa sihtkoha turundamise klastri nime osas jõudsime 1. klastriseminaril otsuseni kasutada edaspidi Pärnumaa sihtkoha klastri või Pärnumaa turismiklastri nimetust kuna turundus on küll väga oluline, kuid siiski vaid üks osa klastri tegevuseesmärkidest.

 

Pärnu Jääfestival 2013

jaafestival-2013-logo 

                   16.02-24.02.2013

 

 
Klastri tegevused 2010
klaster
Olulisemad klastritegevustega seotud kuupäevad:

30.09-3.10 Klastri õppereis Soome Vaasasse
Lähipäevadel saab Kaire Ilus kinnituse sõidu kohta ning saadab laiali täpsema info. Seniks palun võimalusel broneerida aeg.

Sihtkoha arendamisega haakub Pärnu ettevõtlusnädala raames korraldatav Loometegevuse seminar (6.10), mis suunab oma teraviku lahendustele, kuidas loova tegevusega raha ka teenida (vaata lisa http://www.parnu.ee/index.php?id=1483) ja loomeringi tutvustus majutusettevõtetele (7.10)

20.10 on 2. strateegiaseminar, mis kannab VISIOONI- ja KOOSTÖÖSEMINARI nime
Visiooniseminaril võrdleme klastri liikmete ja turismi katusorganisatsioonide ning arengukavades toodud tulevikuvisioone ja leiame ühisosa. Loodetavasti saame ka välisesinejalt hea ülevaate turismitrendidest maailmas. Seminarile on kutsutud ka kõik turismivaldkonnaga seotud katusorganisatsioonid. Õnnestumiseks on äärmiselt oluline kõikide klastri liikmete ja seminarile kutsutute osavõtt.

3.11 on 3. strateegiaseminar (tegevussuunad) ja 25.11 4. strateegiaseminar (väärtusahel ja mõõdikud). Seminaridele eelneb meilitsi info kogumine ja kooskõlastamine ning järgneb tulemuste arutamine eestseisusega.
 
   easlogod